Arbetsresa Dragkamp2025

Den 16-20 mars åkte 13 av Sveriges klubbar till Spanien för att arbeta med projektet Dragkamp2025. Där arbetade vi med tre olika områden, ett för varje dag. Det var en mycket givande och inspirerande resa, som förhoppningsvis sätter fart på klubbarna

Första dagen reste vi till Hotel Costa Brava i Platja d’Aro. Därefter följde tre dagar enbart i dragkampens anda. Förmiddagarna bestod av föreläsning av Andreas Johansson från Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Västernorrland och på eftermiddagen utförde vi Walk And Talk. Då delades resenärerna in i grupper och fick olika ämnen att prata om beroende på vad dagens föreläsning hade handlat om. Första dagen blandades vi från olika klubbar och vi gjorde en SWOT-analys samt diskuterade olika påståenden. SWOT står för Styrkor (Strengths), Svagheter (Weaknesses), Möjliheter (Opportunities) och Hot (Threats). Då skulle vi diskutera vilka som var dragkampens och hur vi kan vända Svagheter och Hot till Styrkor och Möjligheter.

 

 

Andra dagen lärde Andreas oss om styrensens roll, visioner och stadgar. Därefter delades grupperna in efter klubbar för att diskutera hur det fungerar i repektive klubb. Vad styrelsen gör, vilka i klubben det är som påverkar och hur klubbarna styrs.

 

 

Den tredje och sista arbetsdagen var kanske den viktigaste. Från ord till handling var ämnet för dagen. Grupperna bestod återigen av klubbarna och denna dag skulle en tidsplan tillverkas. Uppgiften var då att skriva ner något som klubben behöver förändra eller ett problem. Sedan skulle en första åtgärd specificeras och likaså den önskade effekten. Det sista steget var att sätta en tidsplan för när antigen den första åtgärden skulle vara avklarad eller när effekten skulle vara genomförd. Här skillde sig problemen mellan klubbarna. Många klubbar hade större problem så som rekrytering medan det fanns mindre, lättlösta förändringar som är ack så vilktiga som till exempel att uppdatera hemsidan, skapa en Facebook sida eller sätta upp en skyllt.

Den sista dagen bestod av resan tillbaka till Sverige. Alla klubbar som medverkade åkte hem med sina planer redo att börja arbetet. Vissa har redan kunnat checka av några punkter på listan. Bland annat har både Västra Frölunda och Heds IF startat sina Facebook-sidor.

 

 

En sammanställning om det vi har arbetat med kommer att skickas ut till klubbarna så fort den är färdig.