Förening

Välkommen till Svenska Dragkampförbundets sida för föreningar! Här kan du som medlem i en förening kopplad till Svenska Dragkampförbundet hitta information om bland annat bidrag, ansökan om tävlingar och lathundar.

Du som vill starta en ny förningen eller en befintlig förening som vill bli medlem i Svenska Dragkampförbundet kan även hitta information om hur ni går till väga för att bli en del av dragkampsfamiljen.

Som medlem i Svenska Dragkampförbundet kan föreningar och dess medlemmar:

  • Få stöd i utbildningsinsatser via SISU Idrottsutbildarna
  • Delta i lokala, nationella och internationella tävlingar
  • Söka bidrag till utvecklingsarbeten via ex Idrottslyftet
  • Få stöd från förbundet för att utveckla föreningens verksamhet
  • Få försäkringsskydd via RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar samt via förbundets Idrottsförsäkring