Restriktionerna avvecklade

I och med att Corona-restriktionerna avvecklades den 9 februari har vi tagit bort våra riktlinjer gällande aktiviteter och hänvisar till RF:s infosida där det finns samlad information om Corona-krisen.

RF:s infosida om corona och idrott17