Tinget 2017 – En uppföljning på Arbetsresan

I samband med Tinget anordnades en uppföljning på arbetsresan som genomfördes tidigare i år, som är en del av projektet Dragkamp2025. Läs mer om vad vi gjorde här!

Tinget är ett diskussions forum dit klubbar kan skicka in motioner till Tävlingskommitén om synpunkter de har på regler och tävlingsupplägg. Motionerna diskutera sedan på Tinget tillsammans med representanter från klubbarna, distrikten och förbundstryrelsen.

 

I samband med Tinget 2017 annordnades denna gång en uppföljning på Arbetsresan som vi genomförde tidigare i våras. Under Arbetsresan arbetade klubbarna fram en handlingsplan där olika problem definierades och en första åtgärd angavs. Nu var det dags att följa upp hur klubbarna hade arbetat med sin handlingsplan under året samt att arbeta fram en ny plan för nästkommande år.

När de nya handlingsplanerna var framtagna fick varje klubb presentera vad de har arbetat med under året och vilka resultat de har uppnått. De fick även presentera sin nya handlingsplan för nästa år. Varje förening har även fått en fadder från förbundsstyrelsen för att stötta dem under arbetet.

En ny uppföljning kommer att ske i samband med årsmötet våren 2018.