TWIF Monthly Focus II

TWIF Monthly Focus är här igen!

I detta nummer är det fokus på engelska lag.

Ta del av hela reportaget här.