Antidoping

Svensk Antidoping blir Antidoping Sverige

Från och med årsskiftet 2020/2021 har Sverige en ny fristående nationell antidopingorganisation, Antidoping Sverige.

Antidopingarbetet leds numera av Antidoping Sverige som tagit över uppdraget från Riksidrottsförbundet. Styrelsen i Antidoping Sverige koordinerar antidopingarbetet istället för RF:s Dopingkommission. Exempelvis dopingkontroller, utredningar, forskning och utveckling sker nu under ledning av Antidoping Sverige.

Samarbetet med olika SF, däribland Svenska Dragkampförbundet, kommer fortsätta som tidigare. I och med den nya organisationen ser hemsidan antidoping.se lite annorlunda ut och den visuella identiteten har förändrats (se logotyp ovanför rubriken). Nytt material med den nya identiteten arbetas fram successivt men det går bra att använda gamla foldrar, affischer, roll ups mm tills vidare.

Gör e-utbildningen Ren Vinnare
och öka dina kunskaper om antidoping!

Vaccinera klubben mot doping, ett
viktigt steg i föreningens antidopingarbete!