Dragkamp2025

Sedan hösten 2015 har dragkampsföreningarna i Sverige arbetat med dragkampens framtid i ett projekt kallat Dragkamp2025.

Ni hittar oss på Instagram: @tugofwarsweden och Facebook

DragKampen

DragKampen är dragkamp för alla upp till 12 år. Du leker, tränar, tar märken och tävlar med andra lag i ditt distrikt.

Om DragKampen!

DragKampen är ett projekt under Dragkamp2025. Målsättningen är att få unga intresserade av sporten, låta dem utveckla bra egenskaper så som god kamratskap och samarbetsvilja samt att uppmuntra till idrottande i sin helhet. Syftet är inte att vinna utan att alla ska trivas. Detta görs genom att hålla roliga träningar under året där barnen får leka och ha kul samtidigt som de tränar dragkamp. 2016 är första året som DragKampen testas och tävlingarna kan skilja sig mellan distrikten.

Tävlingar!

Tävlingsträffarna sker inom varje distrikt med målsättning fyra gånger per år. Det kommer både ske dragkampstävlingar lagvis och barnen kommer även ha möjlighet till att tävla induviduellt och ta olika märken. Skolidrottsföreningar är välkomna att deltaga. 

Enkla regler!

Du tävlar med upp till 8 dragare i varje lag, 5 dragare per drag fria byten mellan dragen. Draglängden är 2 meter och matchen avgörs i bäst av tre drag. Match får sluta oavgjort och inga poäng räknas. Man får inte sitta, inte ha händerna i marken, inte låsa repet mot ben eller arm och inte låsa armen mot benet. Händerna skall hållas på samma ställe på repet och händerna ihop. Det kommer finnas dommare som aggerar spelledare för att öka barnens förstående och kunnande. 

Medaljer, märke, pokaler!

Vid varje tävling delas det ut medaljer och pokal. Du kan ta märken genom att drag i enmansställning, olika smidighetsövningarar, löpning mm.
Ex. Drar du egen vikt i enmansställning får du ett märke. Springer du 2 km utan att stanna får du märke och uthållighetsprov i dragklocka eller enmansställning i 1 minut med egen vikt utan att tappa vikten.

Kontakt!

För föreningar:

Rekrytering!

Kontakta skolor i ert område och ordna träningar för eleverna. Har skolan skolidrottsförening kan de bli medlemmar i Förbundet gratis och också deltaga med eget lag vid tävling. Man kan bjuda in andra lokala idrotter och föreningar att vara med. 

Deltagande!

Om en förening endast dyker upp med ett fåtal dragare går det att sätta ihop lag med andra föreningar. Kan man inte deltaga när arrangemanget är går det att prata med ett granndistrikt och kolla om ni kan vara med på deras arrangemang.

Utbildningar!

Utbilda tränare/ledare i Plattformen (SISU). Eventuellt uppsamlingskurs till hösten i Svenska Dragkampförbundets regi.

Ledare/funktionärer!

Som tränare/ledare har du en viktig roll för att alla ska vara delaktiga. Syfte med DragKampen är att alla ska delta och trivas.