Utbildning och utveckling

Foto: Jonas Ullberg

Nuläge:

Önskat läge 2025:

Liten/ingen kontakt med SISU

Aktiva föreningar genomför ett föreningsutvecklingsarbete tillsammans med SISU minst vart tredje år

Aktiva föreningar tar kontakt med ”sin” SISU-konsulent minst en gång varje år

600 utbildningstimmar SISU

1 800 utbildningstimmar SISU

Ingen egen utbildningsstruktur

Förbundet har egna utbildningar som kompletterar SISU:s

Vad behöver göras?

  • Aktiva föreningar tar reda på vilken SISU-konsulent som ansvarar för dragkamp i föreningens område och kontaktar denne.
  • Aktiva föreningar säkerställer att minst en person från föreningen deltar i en SISU-utbildning varje år.
  • Dragkampsförbundet ser över behoven av egna utbildningar, mer dragkampsspecifika, som kan komplettera de utbildningar som finns hos SISU.
  • Dragkampsförbundet, distrikten och föreningarna ansvarar alla för att informera medlemmar om vilka utbildningar som finns och hur man gör för att gå dem.
  • Dragkampsförbundet säkerställer att ekonomiska och personella resurser fördelas till ovanstående aktiviteter. Exempelvis subventionera utbildningskostnader.
  •  

Vilka effekter blir det om målen uppnås 2025?

  • Ökad föreningskunskap ger starkare föreningar vilket också kan leda till mer kunskap hur man kan påverka beslut. Det leder till starkare årsmöten med fler engagerade och förhoppningsvis bättre förslag.
  • Fler utbildningstimmar ger ökade resurser till både förbund och föreningar.Ökad kunskap leder till mer engagemang och det leder till bättre verksamhet, inte minst vad gäller träning
  • Fler utbildade ger förhoppningsvis också en möjlighet till fler och mer kunniga ledare, både ledare som håller i träning och ledare som behövs på förtroendevalda poster.