Ansökan om tävling

Förbundstävlingar

Ansökan om att arrangera en förbundstävling ska vara inskickad till förbundet senast den 10:e oktober varje år. Innan ansökan skickas in kontrollerar föreningen att de har förutsättningar för att arrangera en tävling bl.a. ska föreningen kontrollera att de får ihop tillräckligt många funktionärer för att arrangera en förbundstävling och att föreningen har tillgång till en arena som kvalificerar. Mer information om vilka krav som ställs för att arrangera en tävling finner ni i Svenska Dragkampförbundets Arrangörsmanual.

När föreningen har säkerställt att de har förutsättningarna att stå som arrangörer för en förbundstävling fyller man i formuläret Formulär för Ansökan om tävling. Formuläret skall vara förbundet tillhanda senast den 10 oktober varje år. Beslutet tas av Tävlingskommittén i samband med Tinget. 

Om föreningen får sin ansökan godkänd startar arbetet med att arrangera tävlingen. Föreningen har Arrangörsmanual till hands för att veta vilka krav som ställs på föreningen. Där finns även ett förslag på Tävlingsorganisation för att genomföra en så bra tävling som möjligt.

Övriga tävlingar 

Pokaltävlingar samt DragKampen måste anmälas till Tävlingskommittén och bli godkända av dem men det går bra att göra detta efter 10 oktober.