Bli en del av dragkampsfamiljen

Dragkamp är en sport för alla och det finns många sätt att engagera sig i dragkampsfamiljen! 

Börja dra
Vill du börja dra kan du kontakta en av våra befintliga föreningar eller starta en helt ny förening. Vi i Svenska Dragkampförbundet välkomnar alla till sporten. Om du är sugen på att starta en ny förening kan du läsa mer om det här

Funktionär
Man kan även bli en del av familjen även om man inte har möjlighet att dra. Vi är i ständigt behov av domare och sekreterare. Som domare är det din uppgift att döma matcherna och se till att dragkamp är en rättvis sport. Vid varje vår brukar vi anordna utbildningar för dig som vill bli domare samt för dig som behöver förnya din domarlicens. Kontakta domarbas Göran Johansson om du är intresserad. 

Som en del av sekretariatsgruppen arbetar du under tävlingen med att sätta ihop dragordningar, hålla reda på varningar, tider och vem som vinner dragen och sedan sätta ihop resultaten. I samband med domarutbildningen anordnas även utbildning för sekreterare. Kontakta sekretariatsbas Carolina Hägerdal om du är intresserad. 

Domare och sekreterare är de viktigaste personerna vi har under tävlingsdagarna. Utan dessa funktionärer finns det ingen möjlighet att anordna tävlingar och vi vill ständigt föröka och förnya våra baser. Som förbundets funktionär får du reseersättning samt boende när det krävs. Det finns en dagsersättning för förbundets funktionärer och mat (vanligen smörgåsar, hamburgare, korv och fika) serveras kostnadsfritt under dagen.