Tävlingskommittén

Ordförande
Karl Svansbo
karl.svansbo@svenskdragkamp.se

Tävlingsansvarig Södra DDF
Roger Andersson
roger.knasen@gmail.com

Tävlingsansvarig Västra DDF
Katarina Landberg
katarina.landberg@gmail.com

Tävlingsansvarig Östra DDF
Benny Eriksson
benny.arne.eriksson@outlook.com 

Tävlingsansvarig Norra DDF
Daniel Fornstedt
daniel.fornstedt@svenskdragkamp.se

Domarbas
Göran Johansson
domargoran@gmail.com

Sekreteriatsbas
Jonas Persson
jonas.persson@svenskdragkamp.se