Utveckling- & Ungdomskommittén

Ordförande
Ulf Näslund 

 

GENSB-ansvarig
Jesper Andersson
jesper.andersson@svenskdragkamp.se

 

Hemside- och Sociala Medie-ansvariga
Karolina Ivarsson
karolina.ivarsson@svenskdragkamp.se

Karin Jacobson
  
 
Utbildningsansvarig
Ulf Näslund

 

Ungdomsrepresentant
Lina Eriksson

 

Ungdomsrepresentant
Vilgot Klinthäll

 

Utvecklings & ungdomsansvarig Södra DDF
Rickard Atterheim

 

Utvecklings & ungdomsansvarig Norra DDF
Åke Hamrin

 

Utvecklings & ungdomsansvarig Västra DDF
Hans Carlsson

 

Utvecklings & ungdomsansvarig Östra DDF
Jesper Henning