Utveckling- & Ungdomskommittén

Ordförande
Andreas Schander 
 

GENSB-ansvarig
Jesper Andersson
jesper.andersson@svenskdragkamp.se

 

Hemside- och Sociala Medier-ansvarig
Karolina Ivarsson
karolina.ivarsson@svenskdragkamp.se

 
Ungdomsrepresentant
Karl Johan Laffrenzen
 
Ungdomsrepresentant
Sanna Beronius
 
Utvecklings & ungdomsansvarig Södra DDF
Rickard Atterheim
 
Utvecklings & ungdomsansvarig Norra DDF
Åke Hamrin
 
Utvecklings & ungdomsansvarig Västra DDF
Hans Carlsson
 
Utvecklings & ungdomsansvarig Östra DDF
Styrelsen Östra DDF