GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen – GDPR – i kraft i hela EU. GDPR innebär skärpta krav kring hanteringen av personuppgifter för alla organisationer. På den här sidan samlar vi all viktig information om GDPR och vad det innebär. 

På rf.se/personuppgifter finns mycket matnyttig information. Där kan du dessutom hitta utbildningar om GDPR.

Inom Svenska Dragkampförbundet behandlar vi en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i register och fördela ekonomiska stöd. En grundregel är att vi inom Svenska Dragkampförbundet aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet tagit fram en uppförandekod  för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Uppförandekoden ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektionen.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. 

Har du frågor? Kontakta då generalsekreterare Anders Andersson på anders.andersson@svenskdragkamp.se eller tel 070 3630986.