Vad är dragkamp

Dragkamp är ett lagarbete, där alla ger sitt bästa i full harmoni med lagkamraterna. Envist och uthålligt. Det finns sällan utrymme för individuella utsvävningar utan det är dragarnas samstämmighet som oftast är avgörande för lagets framgång. Väl utvecklad teknik, styrka, självdisciplin och samarbetsvilja är nödvändiga egenskaper för ett dragkampslag värt namnet. I dragkamp utvecklas idrottens bästa egenskaper – en god kamratskap och god sportsmannaanda.

Tävlingsregler

Vanligtvis består ett dragkamplag av åtta dragare, en reserv, en coach och en vattenbärare. Siste man i laget kallas ankare. Man tävlar i olika viktklasser och det är de åtta dragarnas sammanlagda vikt som räknas. Det finns herrklasser, damklasser, junior/ungdomsklasser samt mixedklasser (hälften damer och hälften herrar).

En match avgörs i bäst av tre dragningar. Om lagen vinner varsitt drag, slutar matchen oavgjord (1-1). För att vinna ett drag gäller det att dra motståndarlaget en sträcka på fyra meter. Ett drag kan vara slut efter ett tiotal sekunder, eller på tjugo minuter, normalt mellan 1-5 minuter. Tävlingarna arrangeras vanligtvis enligt ett ”alla möter alla” system. Kommandon för att starta ett drag är: fatta linan, sträck, stilla, dra!

Om något av lagen begår regelbrott får de en varning av domaren. Efter tre varningar under ett drag blir laget diskvalificerat. Det är t ex förbjudet att sitta ner, låsa repet vid kroppen eller flytta händerna på repet. Det utvarnade laget blir dock endast diskvalificerat för det aktuella draget, inte för matchen eller tävlingen.

Utrustning

Inom sporten finns vissa krav på utrustningen. Repet eller linan skall vara minst 33,5 meter långt och ha en omkrets på 10 – 12,5 cm. Linan skall vara ”ren”, inga typer av handfästen är tillåtna, utomhus får man använda kåda till händerna. Utomhus måste skorna vara absolut släta under, dobbar eller spikar får inte användas.

Utomhus ska banan vara 40 meter lång och vara minst 3 meter bred, man tävlar på plant gräsunderlag. Inomhus tävlar man på en matta av grovt mönstrat gummi.

Tekniken

Dragarnas position vid linan: man strävar efter att linan ska vara så rak som möjligt inom laget. Händerna hålls ihop tätt tillsammans. Olika dragstilar finns, dock bör övre delen av kroppen vara helt ovanför repet. En dragare kan bara utveckla sin fulla styrka genom sin tyngdpunkt och avsikten är alltid att ha sin tyngdpunkt så nära repet som möjligt. Det är framförallt benen som ska göra jobbet, man tar så små steg som möjligt för att få maximal styrka. Även mage och rygg är viktiga för att få en stum dragning och bra balans under draget.

Dragkamp i världen

Dragkamp är en uråldrig sport med en spännade historia. Det är svårt att veta exakt när och var sporten föddes men det går att spåra den till bland annat antika Grekland, Kina och Egypten. För mer information om dragkampens historia se denna artikel. Dragkampen är än idag aktiv i flera länder världen över. Framstående länder är Schweiz, England, Irland, Holland och Sverige. Ca 60 länder och alla världsdelar finns representerade i TWIF, Tug of War International Federation (internationella dragkampförbundet).