• Idrottsrörelsen agerar för minskad klimatpåverkan
  på 2022-11-22 kl. 11:12

  Idrottsrörelsen tar fram metoder för att minska utsläpp i samband med att ta sig till och från träningar och tävlingar. Målet sätts högt – utsläppen ska minskas dubbel så snabbt som Parisavtalets överenskommelse.– Detta är spännande och mycket viktigt. Idrottsrörelsen måste ta ansvar och göra vårt för att förändra våra vanor och minska utsläpp och negativ påverkan på miljön. Bilberoendet inom idrottsrörelsen är både en miljöbov men också en tröskel för många att delta, inte minst i socioekonomiskt svagare områden. Kan vi minska bilåkandet, hitta samverkan och alternativa färdsätt blir det lättare att delta, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Varje dag arrangeras 150 000 träningstillfällen inom idrottsrörelsen. Dessutom tillkommer matcher, träningsläger och cuper. Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver tillsammans ett projekt med fokus på beteendeförändringar inom fritidsresande. Projektet finansieras av Vinnova.   Arbetet i projektet pågår under två år och avslutas september 2023.  Mål i projektet:   Utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en klimatneutral/hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.  Minska utsläppen av koldioxid för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion.  Fördubbla användningen av hälsofrämjande transportmedel för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar.  Ta fram en plan för att skala upp testmetod till hela idrottsrörelsen.  Till att börja med deltar tio idrottsföreningar som pilotföreningar, samtliga finns i Västra Götaland.  Varje förening har tagit fram sina handlingsplaner för hur de ska minska sina CO2-utläpp med 15 procent per förening.   Exempel på insatser:  Informationsinsatser i syfte att få fler att gå, cykla, samåka samt välja kollektivtrafik. Ökade insatser för samåkning till tävlingar (långväga och kortväga) och testa samåkningstjänster. Titta på hur vissa idrotter lägger spelscheman för att minska transporter, öka tillgänglighet genom till exempel fler sammandrag. Cyklande bussar där föräldrar hjälper till och cyklar med barnen. Föra samtal med kommuner och kollektivtrafiken om trygghetsåtgärder, cykelbanor och kollektivtrafik. Policyförändringar med fokus på resor. Riksidrottsförbundet och deltagande medlemsförbund har även satt egna mål för de centrala kanslierna, att under samma period minska CO2-utsläppen för organisationens resande med 15 procent. Som ett led i projektet har Riksidrottsförbundet tagit fram informationsmaterial och checklistor för hur idrottsföreningar kan jobba med att minska utsläppen från resor och transporter genom små insatser. – Genom informationsinsatsen vill vi rikta strålkastarna på ett förändrat beteende och ta steg mot en klimatneutral idrottsrörelse samtidigt som vi kan förstärka idrottsrörelsens positiva samhällseffekter i fråga om hälsa och inkludering, säger Charlotte Sundvall, hållbar utveckling Riksidrottsförbundet.  Här hittar du information om Riksidrottsförbundets arbete med hållbar utveckling Här hittar du informationsmaterial och checklistor för hur idrottsföreningar kan arbeta med att minska utsläpp från resor och transporter För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet 070-626 46 06 Charlotte SundvallHållbar utveckling Riksidrottsförbundet08-699 62 18

 • Utan ideella stannar idrotten – fler behövs
  på 2022-11-16 kl. 06:00

  Den ideella ryggraden i idrottsrörelsen har fått sig en knäck efter pandemin.För att påminna om vikten av ideella insatser och vad du får tillbaka som ideell i idrotten har Riksidrottsförbundet tillsammans med Folkspel intervjuat ledare om vad som driver dem att engagera sig. - Utan ledare stannar idrotten, och utan idrotten stannar Sverige. Så kan vi inte ha det. Det är därför det är så viktigt att vi påminner om hur viktiga var och en är som engagerar sig i idrottsrörelsen, oavsett om det handlar om att vara tränare, skjutsa som förälder, stå i kiosken eller tvätta matchtröjorna, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Domare, ledare och funktionärer hade få eller inga uppdrag när idrotten ställdes in och färre har kommit tillbaka när idrottsrörelsen nu återstartar. För att stötta medlemsförbund och idrottsföreningar pågår ett arbete runt om i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt med att genom folkbildningens verksamhetsformer, såsom lärgrupper och stöd i processarbeten, sätta fokus på och ta fram metoder för återrekrytering av ledare. Dessutom har Riksidrottsförbundet tillsammans med den ideella organisationen Folkspel tagit fram filmer om det ideella ledarskapet och pratat med sex olika tränare om vad som driver dem i sitt engagemang. Filmerna ”Därför är jag ledare” publiceras på rf.se och i Riksidrottsförbundets sociala medier.   - Idrottsrörelsens 800 000 ideella ledare är avgörande för att idrottsrörelsen fungerar, för att det ska finnas träningar att gå till och välpumpade bollar till matcherna. Idrottsrörelsen är i förändring men behovet av alla era insatser, stora som små, är oförändrat och fortfarande lika viktigt som innan pandemin, säger Björn Eriksson.   Ledare som medverkar i filmerna är: Gustav Pärsén, bordtennis i Laholm Nanny Jönsson, brottning i Svedala/Malmö Marvin Semakala, bowling i Stockholm Åsa Christensen, kanotpolo i Luleå Ali Khidear, fotboll i Linköping Jonas Morin, basket i Stockholm För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidorttsförbundet070-626 46 06 Här hittar du alla intervjuer. Folkspel

 • Städerna som får SM-veckan sommar – "spännande idéer"
  på 2022-11-15 kl. 11:34

  Riksidrottsförbundet och SVT erbjuder Norrköping och Karlstad värdskapet för SM-veckan sommar 2025 respektive 2026. Det blir andra gången Norrköping arrangerar en SM-vecka och första gången för Karlstad.Totalt ansökte fem städer om att bli värdstad för SM-veckan sommar 2025 och 2026. Förutom Norrköping och Karlstad ansökte även Lidköping/Skövde, Uppsala och Växjö. – Vi kan konstatera att samtliga ansökningar har hållit en mycket hög nivå. Alla städer som ansökt uppfyller kriterierna och skulle kunna anordna en SM-vecka av hög kvalitet.  Det har varit en otroligt tuff process att välja ut och enas om två städer. Det var små marginaler i hård konkurrens som fällde avgörandet till Norrköping och Karlstads fördel, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet. De viktigaste kriterierna för en värdstad är krav på evenemangsområden och förutsättningar att arrangera förstklassiga tävlingar men styrgruppen tar även hänsyn till evenemangsstrategi och hur man jobbar med evenemangets legacy. – Norrköping, som arrangerade en mycket lyckad SM-vecka 2016, presenterar spännande idéer om hur man ska utveckla konceptet ytterligare. Karlstad har ett centralt evenemangsområde med stor potential och möjligheter att göra SM-veckan väldigt kompakt. Både Norrköping och Karlstad har också en tydlig plan för hur de ska använda SM-veckan för att stärka föreningslivet och utveckla den regionala idrotten, säger Per Bergljung, evenemangsansvarig för SM-veckan på Riksidrottsförbundet. – Svenska folkets intresse för SM-veckan växer sig starkare för varje år som går och SM-veckan är idag Sveriges tredje populäraste sportevenemang. Vi är därför glada att dessa kommande SM-veckor kommer att avgöras i två städer som kan leverera på högsta nivå för tv-publiken, alla åskådare på plats och framför allt för idrottarna, säger SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson. Exakta datum för SM-veckan sommar 2025 och 2026 är inte beslutat ännu. Idrotter som är intresserade att vara med på SM-veckan ansöker via sitt specialidrottsförbund om att delta och utifrån det underlaget beslutar RF och SVT tillsammans med värdstaden vilka idrotter som kommer utgöra programmet för SM-veckan. Deltagande idrotter presenteras cirka ett år innan genomförande. SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige – vinter respektive sommar – och är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 71 specialidrottsförbund, vilka representerar minst 210 olika idrotter. SM-veckan är ett av Sveriges största, årligen återkommande idrottsevenemang. För mer information Per BergljungEvenemangsansvarig SM-veckan, Riksidrottsförbundetper.bergljung@rfsisu.se070-609 62 17 Ulf NilssonProjektledare SVT Sportulf.nilsson@svt.se070-884 77 22 Fakta Från 2024 gäller för värdstäder att de ska uppfylla kraven om ett centralt evenemangsområde på en central publik plats i city där det går att bygga en tillfällig multiarena där ett antal idrotters SM-tävlingar kan avgöras. Dessutom ska en värdstad kunna erbjuda ett evenemangsområde innehållande en inomhus multisportarena där ett flertal idrotter kan avgöra sina SM-tävlingar gärna med angränsande idrottsplatser, sportfält eller grönytor. Utöver det ska en värdstad redogöra för om det finns möjlighet att erbjuda evenemangsområden för SM-tävlingar i bansimning och rallysprint (dock ej ett krav). Kommande SM-veckor 2023:SM-veckan vinter: Skövde (31 januari – 5 februari)SM-veckan sommar: Umeå (27 juni -2 juli) 2024:SM-veckan vinter: Luleå/BodenSM-veckan sommar: Västerås 2025:SM-veckan vinter: Borås Här kan du kolla in alla tidigare SM-veckor

 • Framtid i fokus när idrotten samlas
  på 2022-11-12 kl. 16:16

  Fler än 300 förtroendevalda och generalsekreterare från samtliga specialidrottsförbund samlas i helgen under idrottsrörelsens strategiska arbetsmöte - Riksidrottsforum. Mötet arrangeras av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.Under Riksidrottsforum får idrottsrörelsen möjlighet att föra viktiga samtal om idrottsrörelsens utveckling. Precis som tidigare möten har inriktningen fokus på framtiden och förutsättningar för att fortsatt vara en framgångsrik idrottsrörelse. Mötet är ett internt arbetsmöte och ett avstamp inför nästa års Riksidrottsmöte - idrottsrörelsens årsmöte. − Några av de områden som vi lyfter och pratar med varandra om är hur vi tillsammans går framåt med återstarten av vårt förändringsarbete Strategi 2025, hur vi skapar bättre förutsättningar för elitidrott och elitidrottare och arbetet med trygg idrott. Riksidrottsforum är en inspirerande och viktig demokratisk mötesplats, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Här hittar du mer information, program och möteshandlingar gällande Riksidrottsforum (länk) Här hittar du mer information om nästa årsmöte, Riksidrottsmötet samt möteshandlingar och beslut från tidigare årsmöten (länk) För mer information kontakta  Anna SetzmanRiksidrottsförbundet 070-564 52 16     

 • Välkomna satsningar i regeringens nya budget
  på 2022-11-08 kl. 10:26

  Idag presenterade regeringen sin budget för 2023. Riksidrottsförbundet välkomnar de satsningar som berör idrottsrörelsen men saknar initiativ för en långsiktig återhämning efter pandemin och för att lösa bristen på idrottsanläggningar.Sedan tidigare har regeringen aviserat satsningar på idrottsrörelsen i kommande budget. Det handlar om idrott för äldre och idrott i utsatta områden och är ett tillskott till idrottsrörelsen på 125 miljoner för 2023 och 150 miljoner för 2024 och 2025. Regeringen genomför också en satsning på fritidskort för att ge fler barn och unga tillgång till en meningsfull fritid. − Det är välkommet och viktigt att regeringen ser den kraft som idrottsrörelsen kan vara i den gemensamma ansträngningen att möta olika samhällsutmaningar. Det återstår dock att se hur satsningen på fritidskort kommer att utformas. Min starka uppmaning till regeringen är att stödet går till deltagar- och träningsavgifter och att det blir en administration som inte belastar ideella kassörer, de är redan ansträngda som det är, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Pandemin drabbade idrottsrörelsen hårt och marginalerna i landets föreningar är små. Långsiktiga förutsättningar för återhämning efter pandemin saknas i budgetpropositionen, det saknas även nya insatser för att skapa plats för idrott. En undersökning från Riksidrottsförbundet visar att mer än var tredje förening som riktar sig till barn och ungdomar tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av platsbrist. Dessutom upplever nästan 50 procent av idrottsföreningarna över hela landet att det finns ett stort renoveringsbehov. − Att det finns en plats att idrotta på och samlas kring är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska ha kraft och möjlighet att verka. Utan anläggningar och utan tillgång till skog, mark och vatten uppstår inte glädjen, gemenskapen och sammanhanget som en förening skapar. Här hoppas jag att det kommer initiativ, såsom nationella samordnare i frågan, under mandatperioden, säger Björn Eriksson. För mer information kontaktaBjörn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06

 • Regeringen: fler barn och äldre ska idrotta
  på 2022-11-01 kl. 13:22

  Socialminister Jakob Forssmed (KD) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) presenterade idag regeringens kommande budget. För idrotten innebär det stöd för att bryta ensamhet för äldre och fritidskort för barn och unga.I den kommande budgeten avsätter regeringen 300 miljoner kronor per år för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet. Satsningen innehåller flera delar varav 25 miljoner under 2023 och 50 miljoner under 2024 samt 2025 går till idrottsrörelsens och pensionärsorganisationernas arbete med idrott för äldre. − För såväl ung som äldre ger idrottens gemenskap mervärden som går utöver fysisk aktivitet. I föreningslivet finns glädje, sammanhang och meningsfullhet. Vi vet att många äldre blev socialt isolerade under pandemin, därför är det välkommet att regeringen ser vikten av att satsa på den här gruppen och ser kraften i föreningslivet. Det ger våra föreningar runt om i landet möjlighet att fortsätta utveckla verksamhet som bryter ensamhet och ger livskvalitet för fler, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv och ha meningsfulla aktiviteter genom hela livet växer. Inom idrottsrörelsen finns flera goda exempel på verksamhet för äldre och vilka mervärden de skapar. − I Sverige har vi en allmän brist på anläggningar som gör det svårt för många idrottsföreningar att erbjuda aktiviteter för hela livet. Om det är ont om träningstider kan föreningar tvingas välja mellan olika grupper, med risk att de äldre får stryka på foten. Jag välkomnar det här initiativet från regeringen men hoppas också på fler satsningar i den kommande budgeten. Inte minst anläggningssituationen är mycket angelägen och likaså frågan om idrott i utsatta områden, säger Björn Eriksson. Utöver satsningar på att bryta ensamheten för äldre aviserar regeringen en satsning på fritidskort för barn och unga med syftet att ge fler tillgång till en meningsfull fritid. Under 2023 går 50 miljoner till att ta fram system för införande för att sedan följas upp med 731 miljoner under 2024 och 792 miljoner 2025. − Min starka förhoppning är att fritidskortet går till deltagaravgifter. Det återstår att se hur och av vem fritidskortet ska administreras men det är bra att regeringen vill ge stöd så att fler får möjlighet att delta i föreningsidrotten. Hälsoklyftorna ökar och ett rätt utformat stöd är välkommet för att vi ska kunna hjälpas åt i arbetet med den ökade ohälsan, säger Björn Eriksson. För mer information kontaktaBjörn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06

 • Förslag om elstöd − ”Det är ett bra första steg”
  på 2022-10-28 kl. 10:03

  I Svenska kraftnäts förslag till kontantstöd för höjda elkostnader inkluderas idrottsföreningar, dock bara i södra Sverige. Stödet är välkommet, men efter pandemin är marginalerna små för föreningar över hela landet.Förslaget från Svenska kraftnät gör ingen skillnad på elanvändare utan även föreningar inkluderas i stödet. Däremot gäller stödet bara elanvändare i elområde 3 och 4, inte i elområde 1 och 2. Riksidrottsförbundet presenterade tidigare i veckan en undersökning som visar att fler än sex av tio föreningar som driftar och/eller äger sin anläggning redan idag påverkats negativt av de ökade elkostnaderna. Dessutom är många oroliga över att behöva höja tränings- och medlemsavgifterna. − Att ett stöd äntligen är på gång är välkommet. Det är ett bra första steg. Men jag vet samtidigt att många idrottsföreningar i de norra delarna av vårt avlånga land också rustar för en tuffare vinter än vanligt, efter pandemin är marginalerna små för föreningar i hela landet. Allmännyttiga föreningar är lika viktiga i norra som i södra Sverige, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet. Än är inte modellen godkänd av Energimarknadsinspektionen och delar av förslaget är inte på plats, som hur stödet ska betalas ut och när. − Min mycket starka uppmaning till regeringen är att behandla detta så snabbt som det bara går. Det finns ingen tid att förlora. Jag har idag haft en överläggning med SKR i denna fråga som både för oss och kommunerna är av stor vikt. Vintern är i antågande och många föreningar går redan idag på knäna. Jag hoppas att detta också sänder en signal till kommunerna att fundera på hur de kan stödja civilsamhället, säger Björn Eriksson. För mer information kontaktaBjörn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06

 • Nytt forskningssamarbete för idrottsrörelsen
  på 2022-10-27 kl. 15:00

  Riksidrottsförbundet och nio specialidrottsförbund har inlett en strategisk forskningssamverkan med Centrum för civilsamhällesforskning (CCF) vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm.Under åren 2022 till 2027 utvecklas många olika studier – stora som små – med bäring på idrottens framtidsfrågor. Ett högaktuellt tema är samspelet mellan professionalisering, kommersialisering och ideellt engagemang. Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner och Ersta diakoni är en del av samarbetet. Erfarenhetsutbytet och nya kontaktytor blir en viktig del av det sexåriga projektet. – Vi har stora förväntningar och ser att den här typen av samarbete är oerhört givande. Vi lär oss mycket av våra samtal och vi blir en stark resurs när vi reflekterar och agerar tillsammans, säger Stefan Bergh, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet (RF).     Marie Cederschiöld högskola vill vara en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhällesområdet. Magnus Karlsson, föreståndare för CCF, gläds över engagemanget från idrottsrörelsen och flera andra stora organisationer i civilsamhället: – I dag är ny och korrekt kunskap absolut hårdvaluta. Överallt i samhället arbetar man därför hårt för att etablera fungerande samverkan mellan praktik och forskning. Med det här initiativet skapas väldigt goda och långsiktiga förutsättningar för oss att tillsammans skapa och sprida ny kunskap. Det är också en fantastisk möjlighet för de deltagande organisationerna att inspirera varandras kunskapsbyggande! Nio specialidrottsförbund är med i projektet. De deltar i planeringen av intressanta studier och är värdar för olika slags mötesplatser. I flera förbund har det redan lett till ett inspirerande och närmare samarbete med enskilda forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ser många fördelar. – Det här breda samarbetet ger oss en unik möjlighet att bidra till en förstärkning och utveckling av det svenska civilsamhället, säger Eva Bjernudd, generalsekreterare på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Det är en självklarhet att vår verksamhet ska bidra till en positiv samhällsförändring. Att med långsiktighet göra den förflyttningen med forskningen i ryggen och tillsammans med andra viktiga aktörer är något som Korpen helhjärtat vill bidra till. Deltagande specialidrottsförbund Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Svenska Golfförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska Skidförbundet. Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna Andreas Linderyd, FoU-ansvarig på Riksidrottsförbundet. Andreas nås på 08–699 62 40 och andreas.linderyd@rfsisu.se

 • Alarmerande oro för elpriser bland idrottsföreningar
  på 2022-10-25 kl. 08:56

  Risken är stor att föreningar tvingas höja tränings- och medlemsavgifter för att klara elräkningarna.Nästan nio av tio idrottsföreningar som äger och/eller driftar anläggning är oroliga för föreningens ekonomi på grund av elpriserna. Fler än sex av tio föreningar har redan påverkats negativt. – Det är alarmerande signaler om risker för att elpriserna skapar en kedjereaktion som i slutet slår hårdast mot familjer som redan sliter för att klara av ökade kostnader generellt i samhället. Det är positivt att idrottsminister Jakob Forssmed har sagt att föreningarna ska omfattas av högkostnadsskydd från regeringen men vi behöver ett beslut nu, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Resultatet bygger på en enkät som Riksidrottsförbundet skickat till idrottsföreningar som själva äger och/eller driftar sin anläggning. Frågorna skickades ut till cirka 2 100 föreningar med spridning över hela landet och cirka hälften svarade. – I enkäten är det många som ser att tränings- och medlemsavgifter kan komma att behöva höjas, trots att det är en av idrottsföreningarnas största orosmoment. Vi vill verkligen inte att föreningarna ska behöva hamna där då det innebär en stor risk att barn inte längre kan vara med när föräldrar inte har råd, säger Björn Eriksson. Resultatet av enkäten hittar du i rapporten Elpriset får idrotten ner i brygga – elprisets påverkan på föreningsdrivna anläggningar (pdf) Riksidrottsförbundets rekommendationer till regering, kommun och idrottsförening: Regering Inkludera föreningslivet i de stödinsatser som planeras. Inrätta ett särskilt stöd för energieffektivisering. Kommuner Se över driftbidrag för att stödja föreningar med skenande elpriser. Samla föreningar i kommunen tillsammans med energirådgivare. För en nära dialog med RF-SISU Distrikt för en uppdaterad nulägesbild. Föreningar Arbeta tillsammans i föreningen för att minska elanvändningen. Ta vara på Riksidrottsförbundets råd till energieffektivisering. Ta kontakt med er kommun samt energi- och klimatrådgivare i kommunen. För mer information kontaktaBjörn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06 Jonnie NordenskyProjektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet08-699 62 14 Om undersökningen Antalet idrottsföreningar som äger och/eller driftar anläggningar uppskattas till mellan 6 000 och 8 000 av idrottsrörelsens 19 000 föreningar. Enkäten skickades ut till 2 100 föreningar som äger och/eller driftar sin anläggning, med spridning över hela landet. Svarstiden var mellan 27 september och den 9 oktober 2022. Urvalet bygger på den anläggningsundersökning som Riksidrottsförbundet genomförde under våren 2022, resultatet av den presenterades i rapporten Över stock, snö och sarg - Anläggningssituationen i Sverige.

 • Jakob Forssmed (KD) ny idrottsminister
  på 2022-10-18 kl. 10:14

  Idag utsågs Jakob Forssmed (KD) till socialminister med ansvar för folkhälsa, idrott och civilsamhälle. Förutom ett nytt statsråd innebär det också att idrottsfrågorna får hemvist på socialdepartementet.− Vi har haft en god dialog och ett givande samarbete med Jakob Forssmed genom åren och vi inom idrottsrörelsen ser fram emot att fortsätta det under mandatperioden. Jag är säker på att vi kommer att kunna hitta vägar framåt för att tackla gemensamma utmaningar, samtidigt som vi värnar det som utmärker den svenska idrottsmodellen - stor frihet att själva forma och besluta hur vi bedriver vår verksamhet samtidigt som det finns en öppenhet och lyhördhet för statens övergripande mål med stöd till idrotten, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. I den överenskommelse för Sverige som den tillträdande regeringen och Sverigedemokraterna presenterade i förra veckan saknas de mest centrala och viktigaste delarna för idrottsrörelsen. I sin regeringsförklaring underströk statsminister Ulf Kristersson (M) vikten av idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och sammanhållning och sa att regeringen avser att göra flera satsningar på idrotten under mandatperioden. − Att det nu aviseras satsningar på idrotten är lovande, men det återstår att se vad det innebär i praktiken. Här och nu finns en brinnande fråga för den nya ministern att ta tag i, civilsamhället saknas fortfarande när det gäller högkostnadsskydd för elkostnader. Jag är mycket orolig och situationen är akut, säger Björn Eriksson. − Utöver elstöd finns många utmaningar för Jakob Forssmed att ta tag i tillsammans med kollegor i regeringen och med idrottsrörelsen. Det handlar inte minst om fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer samt att sviterna efter pandemin fortfarande gör sig påminda och kräver långsiktigt stöd, säger Björn Eriksson. För mer information kontakta Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet 070-626 46 06 Snacka idrott – med Jakob Forssmed (KD)

 • Överenskommelse för Sverige – utan idrott
  på 2022-10-14 kl. 11:58

  I den överenskommelse för Sverige som den tillträdande regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat saknas de mest centrala och viktigaste delarna för idrottsrörelsens 3,2 miljoner medlemmar.–  Jag är förvånad över att idrottens viktigaste utmaningar inte berörs alls i den omfattande överenskommelse som den tillträdande regeringen och Sverigedemokraterna presenterade, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet. Överenskommelsen på 62 sidor omfattar sju områden där ett flertal vallöften till idrottsrörelsen saknas. –  Bristerna i tillgång till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har partierna i den tillträdande regeringen bekräftat är ett stort problem som inte idrottsrörelsen och kommuner kan lösa själva. Trots vackra ord under valrörelsen finns inget om idrottsrörelsens största utmaningar i överenskommelsen, säger Björn Eriksson. Idrottsrörelsen och civilsamhället nämns inte i avsnittet om högkostnadsskydd, stöd till energibesparing och sänkta elpriser. –  Jag förstår inte hur den tillträdande regeringen tänker när den utelämnar hela civilsamhället i stödet för de stigande elpriserna. Jag utgår från att det är miss och att en rättelse kommer inom kort, säger Björn Eriksson. Både Moderaterna och Liberalerna lovade stora satsningar på idrottsrörelsen för att motverka segregation och främja integration. –  Vallöftet om en satsning om 250 miljoner kronor årligen till idrottsrörelsen för att motverka segregation och främja integration från den blivande statsministern verkar bli till sand. En förlust både för idrottsrörelsen och samhället, säger Björn Eriksson. Idrottsrörelsen var en av de verksamheter som påverkades hårdast under coronapandemin. Återstarten bedöms ta flera år. –  Jag hoppas att det utlovade stödet för en stark återstart kommer att stå med när statsbudgeten presenteras i november. För vi behöver hjälpa att laga revorna som pandemin rev upp, säger Björn Eriksson. För mer information kontaktaBjörn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06

 • Björn Eriksson kandiderar inte för omval
  på 2022-10-14 kl. 08:48

  Nu är det klart vilka i styrelsen som står till förfogande för omval inför nästa års Riksidrottsmöte. Ordförande Björn Eriksson väljer att avsluta sin tid i styrelsen.Riksidrottsmötet (RIM) är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte. Valberedningen har nu meddelat medlemsförbunden om vilka förtroendevalda som ställer upp för omval till RIM 2023. Nästa Riksidrottsmöte äger rum 26-28 maj 2023 på Uppsala Konsert & Kongress. Under mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.  Valberedningen har fått besked Årtalet inom parentes är då mandattid löper ut. Ja eller Nej är svaret på frågan om personen är tillgänglig för omval. Ordförande i Riksidrottsförbundet (RF) tillika i Riksidrottsstyrelsen (RS) Björn Eriksson (2023): Nej Björn Erikssons motivering: Valberedningen önskar besked senast 12 augusti om styrelsemedlemmar vars mandat löper ut i maj 2023 avser kandidera för den kommande mandatperioden. I mitt fall kommer jag då att ha suttit i Riksidrottsstyrelsen i 12 år, varav 8 som dess ordförande. Andemeningen i gällande system vad avser Good Governance är att om inte särskilda skäl föreligger bör den maximala tiden i styrelsen vara just 12 år. Det är därför tid att lämna varför jag inte avser kandidera för en ny fyraårsperiod. Ledamöter i RS/FS Tomas Eriksson (2023): Ja Anna Iwarsson (2023): Ja Lotta Kellander (2023): NejToralf Nilsson (2023): Ja Tommy Ohlström (2023): Ja Stefan Bessman (2025) Erik Söderberg (2025) Victoria Escobar (2025) Marie Hedberg (2025) Åsa Llinares Norlin (2025) Ordförande och vice ordförande i Riksidrottsnämnden (RIN) Krister Malmsten, ordförande (2023): Ja Bo Bengtsson, vice ordförande (2023): Ja Ledamöter i RINBjörn Backman (2023): Ja Sanna Granbeck (2023): Ja Lena Nitz (2023): Ja Anna Erman (2025) Christer Pallin (2025) Thomas Tjäder (2025) Ordförande och vice ordförande i Dopingnämnden (DoN) Åke Thimfors, ordförande (2023): JaAnders Hübinette, vice ordförande (2023): Ja Ledamöter i DoNGöran Claesson (2023) Nej (kan diskutera forts) Sofia Öberg (2023): Ja Magnus Forssblad (2025) Margaretha Ivarsson (2025) Lekmannarevisorer med personliga ersättare Tomas Engholm (2023): Ja med personlig ersättare Rolf Alm (2023): JaSusanne Erlandsson (2023): Jamed personlig ersättare Kristina Thurée (2023): Ja SISU:s förbundsstyrelse (FS) Samma som för RF/RS ovan Lekmannarevisorer med personliga ersättare Samma som för RF ovan Riksidrottforum 12–13 november Inför RIM arrangeras Riksidrottsforum på Quality Hotel Friends i Solna den 12 till 13 november 2022. Riksidrottsforum är en mötesplats för förtroendevalda eller generalsekreterare i Riksidrottsförbundets eller SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund. Här kommer viktiga gemensamma frågor och ärenden diskuteras inför kommande stämma, Riksidrottsmötet. För mer information kontaktaAnna SetzmanChef Kommunikation och media Riksidrottsförbundet 070-564 52 16 Har du frågor om valberedningens arbete kontakta Thomas PerssonOrdförande valberedningen 073-961 66 51

 • Tips till idrottsföreningar för att minska elanvändning
  på 2022-10-12 kl. 05:00

  Riksidrottsförbundet släpper idag råd och tips till förbund och föreningar hur de kan minska elanvändning, minska kostnader och bidra till lägre elpriser i samhället.– Idrottsrörelsen behöver bidra till lägre elkostnader och göra det vi kan för att minska användandet av el. Även om våra medlemsförbund och idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el så kan alla göra något, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Sänk temperaturen, stäng av energidränerande utrymmen som exempelvis bastu, släck lampor i utrymmen som inte används och duscha kortare tid. Det är några av de tips som sammanställts. Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation och oron är stor inför vintern. Störst är oron bland de föreningar som driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras över genom högre hyror.  – Tipsen ger konkret stöd till förbund och föreningar men det är också viktigt att ha en nära dialog lokalt då idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har så olika förutsättningar. Ett tips är att kontakta energi- och klimatrådgivare i kommunerna för att hitta lösningar tillsammans, säger Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet. – Idrottsrörelsen behöver samtidigt besked från regering och kommuner som säkerställer att dyra elpriser inte slår ut idrottsaktiviteterna. Är det något vi måste ha lärt oss efter pandemin är det hur mycket idrotten betyder oavsett ålder och ambitionsnivå både för vikten av att röra på sig men även som en mötesplats där man är en del av en gemenskap, säger Björn Eriksson. Flera av tipsen har hämtats från och i samråd med Energimyndighetens informationssida. Riksidrottsförbundets information och tips om energieffektivisering. För mer information kontaktaBjörn Eriksson  Ordförande Riksidrottsförbundet  070-626 46 06 Jonnie NordenskyProjektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet08-699 62 14

 • "Många ungdomar behöver trygghet, omtanke, kärlek och gemenskap"
  på 2022-10-06 kl. 11:15

  I särskilt utsatta områden kan idrottsföreningen vara räddningen från ett liv i kriminalitet. I Skäggetorp i Linköping ger idrottsrörelsen barnen en meningsfull fritid.Inom politiken lyfts ofta idrotten som en viktig byggsten i utsatta områden. Ett exempel på en plats där idrottsrörelsen gör skillnad är Skäggetorp i Linköping. Polisen har klassat stadsdelen som ett särskilt utsatt område. Det finns en historik av både kriminalitet och arbetslöshet i Skäggetorp. Men det beskrivs också som ett område med värme och ideella idrotts- och kulturföreningar. När SVT Sport använde LOK-stödssiffor från 2017 för att se hur många barn som var med i idrottsföreningar runt om i landet hamnade Skäggetorp näst sist på listan. Ayar Shekha är idrottskonsulent på RF-SISU Östergötland och ordförande för Hemgårdarnas bollklubb. Han är uppvuxen i stadsdelen och jobbar med att utveckla föreningslivet. Han menar att mycket har hänt sedan SVT:s mätning. – Det har blivit en ökning av andelen aktiva barn med 36 procent. Det är tack vare att föreningarna har blivit organisatoriskt starka. Det finns 8–9 idrottsföreningar som utvecklas hela tiden, säger han. FOTO Bildbyrån. Ayar Shekhi t.h. ”Kan göra ännu mer” Att idrottsrörelsen växer i Skäggetorp är enligt Ayar Shekha avgörande för många barn och ungdomar. – Det finns många som lyckas i Skäggetorp men de flyttar härifrån. Vissa har inte ens föräldrar som förebilder och då kan det gå snett. I idrotten fångar man upp dem i tidig ålder, säger han och fortsätter: – Det förebyggande arbetet mot kriminalitet som politikerna pratar om. Det är där föreningslivet kommer in. Många ungdomar behöver trygghet, omtanke, kärlek och gemenskap. De bitarna får du i föreningslivet här. Idrotten har vuxit så mycket i området att föreningarna måste tacka nej till nya medlemmar. – Nu kan föreningarna inte ta emot fler ungdomar och vi behöver fler ledare. I min förening kan vi inte ta in mer ungdomar just nu. Vi kan göra ännu mer för området om vi får rätt resurser, säger Ayar Shekha. Har du något medskick till politikerna?– Jag vill att de ska se värdet i den ordinarie verksamheten. Oftast om man får bidrag så är det för att man ska göra något projekt utanför den dagliga verksamheten. Men den ordinarie verksamheten är ovärderlig. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson känner till Skäggetorp väl. Han var tidigare landshövding i just Östergötland. Han tror att samhället får stor nytta av investeringar i idrottsrörelsen i särskilt utsatta områden. Men att det inte går att kopiera verksamheten från icke utsatta områden. – Man kan inte bara flytta verksamhet från punkt A till punkt B utan det är andra förutsättningar. Det blir till synes kortsiktigt dyrbarare men varje krona är väl investerad. Man måste inse att vi får lägga in några kronor extra i utsatta områden och det kommer vi aldrig att ångra, säger han.

 • Utan stöd riskerar barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta
  på 2022-09-27 kl. 13:30

  De allt högre elpriserna drabbar både förbund och föreningar negativt. Riksidrottsförbundet kräver nu besked om elstöd för idrottsrörelsen.UPPDATERAD TEXT 3 Oktober: Riksidrottsförbundet har idag måndag 3 oktober skickat ett riktat brev till M, KD, SD och L där elstöd krävs. Samtidigt intensifieras samverkan med Riksidrottsförbundets distrikt för att föra dialog med kommunerna runt om i landet. Det är flera initiativ som tagits efter måndagsmorgonens  möte med ordföranden och generalsekreterare i medlemsförbunden och ledningarna i Riksidrottsförbundets samtliga distrikt.  – Idrottsrörelsen behöver besked både från regeringen och från kommuner runt om i landet om stöd och att hyror och avgifter inte kommer höjas för idrottsföreningar i takt med elpriset. Istället kommer nu besked från kommuner om is som inte spolas. Lämna inte föreningslivet ute i kylan när vi är på väg tillbakaefter coronapandemin, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.   Störst är oron bland de idrottsförbund och föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras övergenom högre hyror.    – Utan lugnande besked från den kommande regeringen och kommuner riskerar vi få en kedjereaktion där föreningar tvingas höja medlemsavgifter och tappa barn och unga som behöver idrottens gemenskap.   För mer information kontaktaBjörn Eriksson  Ordförande Riksidrottsförbundet  070-626 46 06

 • Idrottens dag får barn i rörelse
  på 2022-09-27 kl. 09:44

  Lek, rörelse och idrott och de positiva effekterna för både hälsa och skolresultat är i fokus när fler än 110 000 barn från 500 skolor i 147 kommuner deltar i Idrottens dag.Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige når idag den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det. – Idrottens dag är viktig för att lyfta behovet av daglig fysisk aktivitet och att tillsammans stå upp för barns rätt till idrott och hälsa. Tack vare samarbete mellan skolor och idrott över hela landet kan vi nå de barn som är minst aktiva med målet att fler ska vilja idrotta hela livet, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med samtliga 19 RF-SISU distrikt. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sport vars mål är att få hela Europa i rörelse. Den 30 september genomförs European School Sport Day i hela Europa med minst 28 länder som deltar och flera hundra tusen deltagare på samma dag Förutom aktiviteter i samverkan med skolor över landet ordnar RF-SISU distrikt även aktiviteter som är öppna för alla. – Idrottens dag bygger viktiga broar mellan barn, skola och idrottsrörelsen och förutom aktiviteter den 30 september så pågår Rörelsesatsning i skolan under hela året. Det är en satsning för att hjälpa skolan med verktyg för daglig rörelse och för att nå de barn som är minst aktiva och som ännu inte hittat glädjen med idrott, säger Stefan Bergh. Läs mer om Idrottens dag För mer information kontaktaAnna SetzmanKommunikations -och presschef Riksidrottsförbundet070-564 52 16

 • Björn Eriksson: "Måste visa solidaritet"
  på 2022-09-23 kl. 14:02

  De nordiska olympiska kommittéerna, paralympiska kommittéerna och nationella idrottsförbunden har enats om att uppmana samtliga internationella idrottsorganisationer att fortsätta utesluta ryska och belarusiska idrottare och funktionärer.– Det vore oacceptabelt om vi i det här skedet, när Rysslands aggressioner mot Ukraina ökar, skulle börja släppa på befintliga rekommendationer. Om de internationella förbunden funderar på det, vilket det börjat komma indikationer på, kan jag bara se att det är kopplat till pengar och finansiering och det är ett fullständigt orimligt argument i det här fallet. Nu måste vi visa solidaritet med Ukraina, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Det gemensamma uttalandet i sin helhet Statement from the Nordic Olympic Committees, Paralympic Committees, and Sports Confederations on the escalating Russian aggression in Ukraine The Nordic Olympic Committees, Paralympic Committees and Sports Confederations find the Russian invasion of Ukraine to be a blatant breach of international law. "Now is not the right time to consider their return." The Russian aggression in Ukraine is escalating. Under these circumstances, it will be unacceptable to open up for Russian and Belarusian international sports participation. We stand firmly in our position. Now is not the right time to consider their return. We call upon the Olympic and Paralympic Movement and all international sports organisations to continue to show solidarity with the Ukrainian people and the demand for peace. We give our full support to the recommendations of no participation of all Russian and Belarusian athletes and officials in international sports.

 • Var med och bidra med kunskap för framtidens idrottsrörelse
  på 2022-09-23 kl. 08:55

  Riksidrottsförbundet utlyser två forskningsprojekt – Vad betalar du för att idrotta i en förening? och Riksidrottsförbundets hantering av Coronapandemin.Nu finns möjligheten att ta sig an två forskningsuppdrag som utlyses av Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet avsätter 500 000 kronor per studie. Vad betalar du för att idrotta i en förening? Frågan återkommer och engagerar många – både inom och utanför idrottsrörelsen. Vi vet att frågan är komplex och att det beror på vad du undersöker. Svaren påverkas också av vad du utövar, hur ofta du gör det och var i Sverige det sker. Vi vet också om forskningens betydelse när vi söker efter fördjupning och precision. Studien är kvantitativ. Vår förhoppning är att detta ska generera viktiga insikter och perspektiv om kostnaderna inom barn- och ungdomsidrotten. Och att denna forskning ger en god grund för fortsatta studier – kvantitativa och kvalitativa – om de många olika kostnader som är förenade med att idrotta i förening. Till utlysningen: Föreningsidrottens kostnader (pdf) Riksidrottsförbundets hantering av Coronapandemin Syftet är att finansiera en kvalitativ fallstudie som inkluderar intervjuer med företrädare i ledande roller. Vår förhoppning är att studien ska bidra till mer kunskap om de antaganden och strategiska överväganden som gjordes under pandemin – och vilka lärdomar som i dag kan göras av detta. Till utlysningen: RF:s hantering av Coronapandemin (pdf)

 • Här är årets elitidrottsstipendiater
  på 2022-09-19 kl. 09:00

  Nu är elitidrottsstipendiaterna för 2022–2023 utsedda. Årets lista är mer jämställd än på länge.I dag avslöjas det vilka som får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium 202­2–2023. Stipendiet är på 50 000 kronor och ska ge svenska elitidrottare chansen att studera under idrottskarriären. Årets elitidrottsstipendiater (pdf) Sammansättningen av årets vinnare är mer jämställd än på länge. – Det är intressant att vi har fler killar i lagidrotter som väljer att kombinera idrott med studier även om det är vanligare med lön och högre löner inom manlig elitidrott. Det tyder på att fler har fått upp ögonen för möjligheten till dubbla karriärer med en civil karriär efter elitidrotten, säger Liselotte Ohlson, avdelningschef elitidrott Riksidrottsförbundet. Det här är elitidrottsstipendiet – Liselotte Ohlson, Chef Elitidrott på Riksidrottsförbundet. Totalt 50 stipendier delas ut till aktiva elitidrottare. – Svenska Spel är svensk idrotts största sponsor och talangutveckling ligger oss varmt om hjärtat. Att kombinera en elitsatsning med studier kräver mycket vilja och vi är glada att kunna hjälpa stipendiaterna förverkliga sina drömmar. Att årets lista är mer jämställd än tidigare år ligger i linje med vår sponsorstrategi, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef Svenska Spel. Förutom det ekonomiska stödet får vinnarna också tillgång till annat stöd via Riksidrottsförbundet. Bland annat inom områden som idrottspsykologi och idrottsmedicin. Elitidrottsstipendiet 2022–2023 373 sökande från 56 olika specialidrottsförbund. 186 män (50 procent) och 187 kvinnor (50 procent). Stipendiaterna är från 32 specialidrottsförbund och 38 olika idrotter. 27 stipendiater är kvinnor (54 procent) och 23 är män (46 procent). Samtliga stipendiater studerar på universitet/högskola Vinnarna har massor av olika studieinriktningar. Bland annat studerar de till logoped, socionom, arkitekt, jurist och lärare. För mer information kontakta Liselotte OhlsonAvdelningschef Elitidrott08-699 62 27 Svenska Spels pressjour010-120 33 33

 • Tipsa om kandidater till viktiga val på Riksidrottsmötet 2023
  på 2022-09-06 kl. 12:57

  I maj 2023 väljer den samlade idrottsrörelsen ordförande och styrelse för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Du kan vara med och påverka redan nu.Vid Riksidrottsmötet, RIM, tar våra 71 specialidrottsförbund (SF) beslut i viktiga framtidsfrågor och väljer ordförande och styrelse för RF/SISU. Enligt stadgarna är det SF som kommer med nomineringar av kandidater. Sedan är det valberedningen som bedömer de inkomna nomineringarna och lägger ett formellt förslag till RIM. Inför valen 2023 öppnar nu RF/SISU för alla i föreningar och förbund att tipsa om lämpliga namn till idrottsrörelsens högsta förtroendeposter. Personer som kan företräda hela idrottsrörelsen på ett bra sätt. I ett enkelt formulär här på rf.se kan du tipsa om vem du tycker passar för uppdragen. Skriv namnet på din kandidat, motivering till varför hen är lämpad för uppgiften och ange ditt eget namn och dina kontaktuppgifter. – Vi gör det här för att vi vill skapa ett stort och brett engagemang kring valen på RIM. Förhoppningsvis kan det också leda till fler lämpliga kandidater. Självklart är förbundens nomineringar viktigast, men det kan finnas namn som kommer fram både inifrån och utifrån den organiserade idrotten på detta sätt, säger Thomas Persson, valberedningens ordförande. Kanske vill du tipsa om en rutinerad ordförande i just ditt specialidrottsförbund eller en ”doldis” med potential för större utmaningar. Alla tips tas om hand av valberedningen och kommer att stämmas av med berörda SF. SF kan också bestämma sig för att nominera inkomna tips till valberedningen, vilket ska ske före årsskiftet 2022/2023. Möjligheten att lämna tips är öppen till den 20 november. – Om du har ett tips på en bra ordförande eller styrelseledamot som du anser skulle företräda idrottsrörelsen på ett bra sätt – tveka inte att gå in och lägga din röst. Du kan också gå via din förening eller ditt SF om du har förslag på kandidat till RIM. De tar då ställning till om de vill föreslå personen, säger Thomas Persson. RIM är planerat att genomföras i Uppsala i maj 2023. Under RIM hålls stämma för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, där valen till de olika RF/SISU-organen klubbas igenom. På den här sidan hittar du mer information om tipsfunktionen och länk till formuläret.  Vid frågor kontaktaThomas Persson, ordförande valberedningenE-post: thopersson@gmail.com