Bakgrund

Syfte

Dragkamp2025 är ett stratergiarbete för att dragkamp ska växa och bli en starkare sport. Samtidigt genomför RF ett stratergiarbete, vilket vi kan ta nytta av i vårat eget arbete. Svensk Idrott 2025s fokusområden är:

– Livslångs idrottande
– Idrottens värdegrund är vår styrka
– Idrott i förening
– Idrotten gör Sverige starkare

Vad har hänt hittills?

Projektet startades i augusti 2015 då SDFs styrelse tog beslutet att arbeta med detta stratergiarbete. Därefter träffades klubbarna inom distrikten på en distriksträffar den 21 november. De diskutioner som fördes på dessa träffar ställdes samman till en remiss som skickades ut till alla föreningar och under årsmötet 2016 beslutades vilka fokusområden Dragkamp2025 ska handla om.