Barnkonventionen

Barnkonventionen är beslutad av FN och består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter. Från och med 1:a januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Men vad innebär det för våra föreningar? 

Alla under 18 år räknas som barn. I RF:s stadgar står det redan idag att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen.  I regeringens arbete inför att barnkonvention skulle bli lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område för idrottsrörelsen.

Tre viktiga punkter för er förening är:

  1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.

Dessutom beslutade riksidrottsmötet 2019 att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställd eller har uppdrag i föreningen och där den har direkt och regelbunden kontakt med barn. Även detta beslut träder i kraft den 1:a januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Du hittar mer information här: