Starkare föreningar

Foto: Jonas Ullberg
Foto: Jonas Ullberg

Nuläge:

Önskat läge 2025:

500 licenser

Dubbelt antal licenser

8 000 LOK-timmar

Dubbelt antal LOK-timmar

12 aktiva föreningar*

Dubbelt antal aktiva föreningar*

Vad behöver göras?

 • Aktiva föreningar genomför minst tre skolbesök per år (prioriterade är mellan- och högstadieskolor, barn 10-15 år. Detta då många andra idrotter har svårt att erbjuda verksamhet för barn i den ålderskategorin om de inte börjat tidigare.)
 • Aktiva föreningar genomför minst en propagandatävling (eller annat liknande event) per år.
 • Föreningar strävar efter att visa på mervärdet att vara med i en förening, gemenskapen, möjligheten att påverka, allas rätt att vara med. Kan innebära att man erbjuder gemenskapen men inte alltid behöver hålla på med dragkamp.
 • Aktiva föreningar diskuterar med de föreningar som ligger närmast om det går att hjälpa till att starta en ny förening i närliggande orter/kommuner.
 • Dragkampsförbundet tar fram lathundar och tips på hur man kan genomföra aktiviteter som skolbesök, propagandatävlingar och liknande.
 • Dragkampsförbundet säkerställer att ekonomiska och personella resurser fördelas till ovanstående aktiviteter. Inte minst Idrottslyftsmedel blir en viktig del i arbetet att stärka föreningarna

Vilka effekter blir det om målen uppnås 2025?

 • Lättare att genomföra bra och roligare träningar då det är fler dragare i föreningarna. Möjligheterna att få ihop fulla lag ökar.
 • Fler dragare ökar möjligheten till fler lokala tävlingar vilket minskar resandet.
 • Fler aktiva personer inom dragkampen innebär att det finns möjlighet att fördela uppdragen mer. Det får till följd att de som idag sitter på flera
  uppdrag kan avlastas. Fler gör mer helt enkelt.
 • Fler aktiva, fler föreningar och fler LOK-timmar ger ökade intäkter för föreningar och förbund. Både via bidrag och avgifter.
 • Bidrar till svensk idrotts övergripande mål om att få fler att ha ett livslångt idrottande i en idrottsförening. 

 

*Med aktiva menas föreningar som bedriver träning och/eller tävlingsverksamhet.