Trygg dragkamp

Till dig som är medlem i Svenska Dragkampförbundet

Tusentals kvinnor har skrivit under upproret #metoo och under #timeout delar kvinnor inom idrotten med sig om de sexuella trakasserier de upplevt inom idrotten.

Vi i Svenska Dragkampförbundet är självklart motståndare mot all form av sexism, mobbning och trakasserier och vi hoppas att ingen har blivit utsatt i samband med dragkamp men detta är något vi inte tar för givet. Vi arbetar för att jämställt idrottsklimat i vårt strategiarbete #Dragkamp2025 och under våren kommer vi arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor tillsammans med klubbarna.

Om något har hänt
Om du misstänker att något har hänt eller händer i din förening eller förbund är det viktigt att du agerar. Beroende på händelsens art kan du göra några olika saker.

Telefonnummer:
Polisen vid pågående händelse: 112
Polisen: 114 14
Bris stödlinje för barn: 116 111
Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vard 9-12)
Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50

Socialtjänsten nås via din kommun.
Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida: Om något allvarligt hänt

Du kan även kontakta eller be någon kontakta någon av oss i styrelsen för att berätta om dina upplevelser. Ledamoten kommer håll din identitet anonym om du så önskar när vi driver arbetet vidare.

Dragkamp är en sport för alla och för oss i Svenska Dragkampförbundet är det en självklarhet att alla har samma värde oavsett kön, etnicitet eller läggning.

Styrelsen
Svenska Dragkampförbundet.