Utmärkelser

RF.s Förtjänsttecken

Namn

ÅR

Tage Andersson

 1971

Torgny Falck

 1971

Åke Owetz

 1971

Hilding Rydh

 1971

Carl-Erik Hagström

2007

Lars-Åke Lindh

2013

Mats Atterheim

2013

Hans Carlsson

2017

Anders Andersson

2019