Ökad exponering

Foto: Jonas Ullberg

Nuläge:

Önskat läge 2025:

Liten närvaro i media

Ökad närvaro i media

Få/inga intäkter från samarbetspartners

Ökade intäkter för förbund och föreningar kopplat till marknadsföring

Vad behöver göras?

  • Dragkampsförbundet använder resurser till någon som jobbar med kommunikations- och marknadsfrågor. Denna person utbildar och hjälper distrikt och aktiva föreningar i kommunikations- och marknadsfrågor.
  • Aktiva föreningar uppdaterar sina hemsidor kontinuerligt.
  • Aktiva föreningar tar kontakt med lokal media för att skapa relationer samt tipsa om saker när något är på gång.
  • Dragkampsförbundet och föreningarna fortsätter att utveckla samarbetet med SM-veckan för att få ut så mycket som möjligt av det evenemanget.

Vilka effekter blir det om målen uppnås 2025?

  • Syns dragkampen mer så ökar stoltheten bland medlemmarna.
  • Möjligheterna till externa intäkter ökar, både för förbund och föreningar.
  • Att synas mer kan bidra till att fler får upp ögonen för sporten och därmed vill prova.
  • Syns dragkampen mer blir det enklare att visa att sporten är ett alternativ eller ett komplement till andra idrotter och att det går att börja när som helst.
  • Dragkampsförbundet säkerställer att ekonomiska och personella resurser fördelas till ovanstående aktiviteter.