Information om bidrag

Nedan finner ni information om några av bidragen ni som medlem i Svenska Dragkampförbundet kan söka samt lathundar på hur ni går tillväga för att söka. 

LOK-stöd:
LOK-stöd (Lokalt AktivitetsStöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Krav på minst 3 deltagare i ålder 7 – 25 år och minst 1 ledare för att söka LOK-stöd för aktiviteten. Ansökan görs via IdrottOnline (se lathund längre ner).

LOK-stöd är ett statligt bidrag men kan även sökas inom er kommun. Oftast tar de del av er registrering inom IdrottOnline men detta skiljer sig inom kommunerna. Ta kontakt mer er kommun för att lära er hur det fungerar. 

Mål i #Dragkamp2025: Fördubbla antal LOK timmar 

Lärtimmar (SISU):
När 2 personer, eller fler, och 1 ledare träffas och det sker ett lärande så kan det kallas en lärgrupp. En träningsgrupp är också en Lärgrupp under förutsättning att passet innehåller minst 45 min teori och det är två deltagare och en ledare. Föreningen samlar poäng där SISU senare kan betala för ex. kursmaterial och föreläsare. Kontakta er SISU-konsulent för mer information. 

Mål i #Dragkamp2025: Tredubbla antalet lärtimmar.

Verksamhetsstöd Idrott 65+:

Från och med 1 mars 2021 kan idrottsföreningar anslutna till Svenska Dragkampförbundet
ansöka om verksamhetsstöd för äldre. Antingen för genomförda aktiviteter från 1 februari
2021 eller för planering av aktiviteter under 2021. Syftet med stödet är att ge våra föreningar förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Mer information om kriterier och ansökan finner ni här: Verksamhetsstöd Idrott 65+_2022

Kommunala bidrag:
Det kan skilja sig betydligt mellan kommunerna hur bidragen ser ut. Ni måste förmodligen ha ungdomsverksamhet (3 deltagare med ungdomar 7-25 år) för att få kommunala bidrag. Prata med den nämnd inom er kommun som hanterar idrott och föreningsliv. 

Ni kan oftast också få ett medlemsbidrag även kallat grundbidrag. Ni kan söka om utbildningsbidrag och driftbidrag för er anläggning oftast. Det kan även finnas andra bidrag eller stipendier att söka hos er kommun. Ni bör också kolla om det finns ex. vindkraftspengar och/eller bygdemedel (vattenregleringspengar). Kontakta din kommun för information om vad som finns i ditt område. 

Övriga bidrag och länkar:
Sparbanksstiftelserna eller andra stödformer som skulle kunna fungera som medfinansiering av ett anläggningsstöd. Allmänna arvsfonden är en sådan. Global Grant är en sida som innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare. Hos Jordbruksverket går det söka investeringar för att skapa och behålla anläggningar för idrotts-och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Lathund och kontakt:
Svenska Dragkampsförbundets lathund för ansökan av bidrag hittar ni här! 

Har ni frågor kontakta:

Anders Andersson
anders.andersson@svenskdragkamp.se
070-3630986