Brev från Sportchefen

Som ny sportchef så vill jag med detta brev informera om hur arbetet runt landslagen kommer att se ut från och med nu. Det kommer att bli en hel del förändringar mot hur det har varit.

Först och främst kommer jag tillsammans med elitkommittén att implementera en struktur inom svensk dragkamp, då det behövs tydligare kommunikation mellan sportchef och förbundskapten, även mellan förbundskapten och dragare. En tydligare kommunikation skapar en stabilare organisation där alla vet vem som skall göra vad, när och varför.

Förbundskaptenerna kommer i möjligaste mån inte vara aktiva dragare, då det tar mycket onödig energi att både hålla i ett lag och dra i det. Förbundskaptenen kommer i vissa falla att utse en lagledare som är aktiv i det aktuella laget, som håller i det mer löpande arbetet i laget (tex, en som är lagledare i en klubblagsstomme)

Mycket fokus den senaste tiden har legat på ledarna, kanske till viss del befogat men jag kan också se en brist på dom enskilda dragarnas syn på landslaget.
För att göra min del av det så kommer jag att ställa krav på förbundskaptener och ledare att ni som dragare skall veta exakt vad som förväntas av dragaren för att ta en plats i landslaget, fysiskt, tekniskt, mentalt.

Hur?

  • Genom att följa och utveckla vår elitplan.
  • Varje förbundskapten skall göra en verksamhetsplan för kommande år, som skall implementeras till att tänkta dragare.

Verksamhetsplanen skall minst innehålla följande:

  1. Summering, föregående år.
  2. Målsättningar för verksamheten, kommande år.
  3. Handlingsplan, påvisar hur målen ska uppnås, varför och hur skall man göra för att uppnå målen.
  4. Fysik kravprofil (minst enligt elitplanen)
  5. Datum för läger.

Vi kommer inte att ställa upp i alla klasser på EM/VM om det inte finns tillräckligt med engagerade och tränade dragare. Landslaget är en elitverksamhet och det krävs arbete och engagemang för att ta en plats.

Vad betyder det för dig som dragare?
• Landslagsläger kommer inte lägre vara ”öppna läger” dragare kommer att bli kallade av respektive förbundskapten.
• Den fysiska kravprofilen som finns i elitplanen skall uppnås, testerna är obligatoriska och kommer att göras minst två gånger per år.
• Engagemang och närvaro på läger som man blir kallad till.

 

Elitkommitté 2018:
Sportchef: Henrik Törnblom, Enköping
Medicin team ansvarig: Terje Lien
Logistik ansvarig: Anders Andersson
Materialansvarig: Bernt Eliasson
Int. Representant: Lars-Åke Lindh

 

Mer information kommer att komma löpande. Inom kort så kommer förbundskaptenerna, datum för landslagsläger och en uppdaterad elitplan att presenteras.
Vid frågor är det bara att kontakta mig eller kansliet!

Med vänliga hälsningar
Henrik Törnblom
Telefon: 076-127 74 55
Mail: tornblom@wiklundtrading.com