European Tug of War Federation

Den 18 december 2021 var Svenska Dragkampförbundet med och bildade European Tug of War Federation (ETWF) i Warszawa, Polen. Ett mycket spännande arbete som förhoppningsvis kommer innebära ett bättre utbyte mellan dragkampsnationerna i Europa.

Ett arbete har gjorts under några månader innan förbundet bildades. Tre personer, Ralf Bräuninger, Tyskland, Dariusz Bajkowski, Polen och Anders Andersson, Sverige har arbetat fram ett förslag till hur ETWF skulle kunna fungera. Ett informellt möte på Teams hölls i november där alla dragkampsländer i Europa var inbjudna. Det fanns förslag på stadgar och hur förbundet skulle struktureras. Vid bildande mötet bestämdes stadgar och det valdes en interim styrelse. Styrelsen ser ut som följer; Ralf Bräuninger, Tyskland, President, Lilita Mukina, Lettland, Vice President, Dariusz Bajkowski, Polen, Second Vice President och Anders Andersson, Sverige, Secretary General/Treasurer.

Detta innebär att sätet är i Sverige. 10 länder är anslutna i dagsläget och de övriga överväger medlemskap. Några länder var lite rädda att Internationella förbundet (TWIF) skulle ha motsättningar så de har inte gått med ännu, men förhoppningsvis blir vi fler. Diskussion pågår med TWIF om hur vi skall kunna arbeta tillsammans mot samma mål, att utveckla och bredda sporten globalt.

Vi har haft två styrelsemöten så här långt och jobbar nu med att försöka tillsätta ett par olika kommittéer. Sport Commission, Development Commission och en Appeal Commission. Förhoppningsvis kan vi börja tillgodose att klubbar och förbund har bra verksamhet i form av träning, utbildningar och tävlingar.

Vi tittar också på möjligheterna att införa nya discipliner som typ Beach dragkamp och kanske Individuell dragkamp som finns här i Sverige.

 

Anders Andersson

Generalsekreterare

Svenska Dragkampförbundet