Rapport omvärldsbevakning

I juni 2019 gjorde vår generalsekreterare Anders Andersson ett studiebesök på Goldscheuers jubileumstävling. Där fördes samtal och byttes erfarenhet med den mycket framgångsrika, schweiziska dragkampsklubben Engelberg. Så vad beror deras framgång på?

Rapport från diskussioner med Engelberg

”När Engelberg för ett antal år sedan bara var 10 personer i regelbunden träning, så kom föreningen till den gemensamma slutsatsen att de måste rekrytera annars dör vi! (Här kan vi enkelt dra en parallell med flertalet svenska klubbar).

Hur gör Engelberg då?
Att de har ett av världens bästa klubblag hjälper ju till, men det är långt ifrån
hela sanningen. Det var de redan när de bara var 10 dragare!
Receptet för Engelberg är aktiv rekrytering i skolor, men även att aktivt försöka fånga upp de som av olika anledningar slutar med andra idrotter. Alltså ha en regelbunden dialog med närliggande idrotts föreningar.

De bestämde tidigt, när det gäller ungdomar, att lägga krutet på 15 år och uppåt. Engelberg ansåg att för exempelvis en 12-13 åring tar det för lång tid innan de når seniornivå, och med tanke på att många idrottares aktiva period i en sport är 8-10 år, så skulle många dragare hinna sluta innan de var redo att ta sig in i seniorlaget.”

Detta är ett utdrag ur Rapport omvärldsbevakning 2019.

Se rapporten i sin helhet genom att klicka här!