Rapportering av LOK-stödsaktiviteter

Vi har tidigare meddelat att all närvaroregistrering av aktiviteter ska ske digitalt i Idrottonline från och med 1 juli 2020 (se nyhet Digital närvaroregistrering). Detta kommer förenkla er LOK-stödsrapportering som även den ska göras i Idrottonline.

LOK-stöd

LOK-stöd är ett verksamhetsstöd för deltagare i åldern 7-25 år som varje idrottsförening ansluten till RF kan söka. Läs mer om vad som krävs och hur ansökan går till här: Bidragochstöd/lok-stöd

Har er förening inte kommit igång med digital närvaroregistrering? Ta kontakt med idrottskonsulenten på ert RF-SISU distrikt. De kan hjälpa er med utbildning i Idrottonline och LOK-stöd. Hitta RF-SISU distrikt.

För att komma igång direkt kan ni följa checklistan på denna sida: Bidragochstöd/lok-stöd/hjalp, eller ladda ner manualen som också finns där.

LOK-stödsaktiviteter genomförda under våren (1 januari – 30 juni) ska rapporteras i Idrottonline senast den 25 augusti.