Hoppa till sidans innehåll

Aktuellt kring pandemilagen

13 JAN 2021 20:11
I och med den nya pandemilagen är det obligatoriskt för butiker, gym och sportanläggningar samt badhus att beräkna det maximala antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen ska utgå från att varje person upptar 10 kvadratmeter.
 • Skapad: 13 JAN 2021 20:11

 Pandemilagen i korthet

• Generell skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för
att förhindra smittspridning.
• Särskilda begränsningar för vissa verksamheter
eller platser eller beslut i enskilda fall.
• Allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
• Platser för fritids- eller kulturverksamhet (gym- och
sportanläggningar, badhus, andra platser för
fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten)

 

 Förordningar från regeringen

 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 - Högst 8 deltagare
 - Högst 300 i sittande publik om

 • Sittplats med minst 1 meters avstånd
 • I övrigt ges förutsättningar att hålla det avståndet till varandra
 • Två deltagare i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra

 - Länsstyrelsen får begränsa antalet deltagare ytterligare

 Gym- och sportanläggningar som badhus
 - Den som bedriver verksamhet öppen för allmänheten i form av gym eller
   sportanläggning eller ett badhus ska:

 • Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd från varandra
 • Se till att in- och utpassager till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om kraven   på smittskyddsåtgärder.

 Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om andra åtgärder för att   förhindra smittspridning i sådan verksamhet.

 

Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

 Den som bedriver verksamhet öppen för allmänheten i form av
 gym- eller sportanläggning eller ett badhus ska:
 - Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens   lokaler inomhus samtidigt
 - Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord
 - Tydligt anslå maxantalet
 - Säkerställa att maxantalet inte överskrids
 - Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
 - Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller   erbjuda handdesinfektion
 - Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten   har vidtagit,
 - Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 - Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer   från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

 

Allmänna råd

 Födda 2004 eller tidigare
 - Träning – ja

 • Utifrån 6 specifika villkor
 • Allmänna villkor

 - Tävling – nej
 - Undantag yrkesmässig idrott

 • Allmänna villkor

 Födda 2005 eller senare
 - Träning – ja

 • Utifrån 2 specifika villkor
 • Allmänna villkor

 - Tävling – ja, enstaka matcher eller tävlingar

 • Allmänna villkor

 

Skribent: Karolina Ivarsson
E-post: Adressen Gömd

Instagram: @tugofwarsweden

Facebook: @SvenskDragkamp

 

Twif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Svenska Dragkampförbundet
Vallersviksvägen 3
439 61 Frillesås

Besöksadress:
Vallersviksvägen 3
439 61 Frillesås

Kontakt:
Tel: +46703630986
E-post: anders.andersson@sve...

Se all info