Ansök om återstartsstöd

Nu kan ni som förening ansöka om återstartsstöd efter Corona pandemin.

Stödet ska användas för uppstart av verksamhet och säkerställa att idrotten ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Vidare står det i principerna att stödet är framåtriktat och ska göra utvecklingsinsatser som är framåtriktade. Syftet med stödet är att idrottsrörelsen är minst lika stark efter pandemin som innan pandemin där antalet utövare ökar i de idrotter som där antalet utövare har minskat.

Vilka kan söka?

Distrikt och föreningar som är medlemmar i Svenska Dragkampförbundet.

Inom vilka områden kan man söka?

·       Regionala/lokala tävlingar och läger

·       Regionala/lokala utbildningar

·       Introducera dragkamp inomhus i syfte att nå nya aktiva

Ansökan se nedan.

Ansökningarna behandlas löpande. 60% av beviljade kostnader betalas ut direkt och resterande 40% efter slutredovisning. Ansökan skickas till förbundets kansli, Vallersviksvägen 3, 439 61 Frillesås eller e-post anders.andersson@svenskdragkamp.se eller genom att använda nedanstående formulär. (Följ länken längst ner)

Redovisning.

På blankett som skickas ut i samband med besked om beviljat stöd.

Frågor?

Anders Andersson, 070-363 09 86, anders.andersson@svenskdragkamp.se
Mats Hamberg, 070-681 84 46, mats.hamberg@svenskdragkamp.se