Verksamhetsstöd 65+

Utveckling- och ungdomskommittén (UUK) har uppdaterat ansökningsperioden för Verksamhetsstöd 65+. Under hela året 2022 kan föreningar ansöka om verksamhetsstöd förutsatt att de bedriver eller har som mål att bedriva stödberättigad verksamhet. För mer information se Verksamhetsstöd Idrott 65^M_2022.pdf

En förändring från förra året är att det inte finns någon maxgräns för stöd (var tidigare 5000 kr), utan föreningarna söker för de kostnader de haft eller beräknar få i sin 65+ verksamhet. Ansökningarna behandlas löpande av UUK.

 

Observera att ansökan skickas till kansliet, anders.andersson@svenskdragkamp.se

Vid frågor kontakta

Jonas Persson

Ordförande Utveckling- & Ungdomskommittén

070-440 32 90

jonas.persson@svenskdragkamp.se